Förmedling av charter för hela fartyg eller dellaster

Chartering

Internationell befraktningsmäklare 

Vi kan marknaden och har ett brett nätverk av rederier, mäklare och befraktare. Vi gör resebefraktning och COA-avtal. Vårt mål är att alltid hitta den bästa lösningen. 

Östersjön, UK och ARA-området är vår hemmaplan.

Hansell är din befraktningsmäklare

Behöver du skicka varor regelbundet? Vi erbjuder charterservice för import eller export av alla typer av breakbulk-laster i Europa.

Har du gods som du vill chartra?

Kontakta oss om du har behov av delgodsbefraktning, komplett resebefraktning eller COA-avtal.

Andra tjänster

Navigera med oss, leverera bortom gränserna!

Sömlös spedtion för globala transporter.